Hur ökar vi vårdens kapacitet  med smart automatisering?

Live demo med Doctrin 20 maj kl 12.00-13.00

Covid-19 har drivit på digitaliseringen av vården. Med elektiv vård som skjuts på framtiden och icke-akuta behov som nedprioriteras kvarstår en vårdskuld att hantera efter Covid-19.  Hur kan digitala verktyg bidra till att avlasta en redan hårt pressad vårdpersonal?

Anmäl dig till vår live-demo den 20 maj kl 12.00  med fokus på hur:

  • Smart automatisering sparar tid och effektiviserar vårdflöden
  • Digitala verktyg underlättar dialog mellan patient och vårdpersonal
  • Verksamhetsöverskridande integration ökar kapacitet och underlättar resursplanering

Från Doctrin:

Anna-Karin Edstedt Bonamy, Chefläkare Doctrin, docent KI

Erik Rydstad, Försäljningschef Sverige

Anna Rosenborg, Leg läkare, senior projektledare implementering

auto triage illustration
Anmäl dig här:
Rityta 1100

Vad kan vi lära från patienterna om Covid-19?

Ta del av patientdata från över 2000 enkäter och vad de säger oss om patienters symtom, farhågor och föreställningar kopplade till Covid-19.

Rityta 3100

Från fysisk till digital mottagning

Capio Strömstad Vårdcentral gick från fysisk till digital mottagning under corona och kan nu ta hand om mer än 90% av sina patienter digitalt.

Rityta 2100

Så fungerar plattformen

Här kan du se hur plattformen fungerar i praktiken  och gör det möjligt för vårdgivare att samla in patientens sjukdomshistoria, prioritera, behandla och följa upp smidigt och säkert.