Handbok

Så digitaliserar ni verksamheten med medarbetarna i centrum

Ta del av:

✔️ Faktorer som driver på den digitala utvecklingen av vården

✔️ 4 frågor att ställa er själva för att säkerställa positiv effekt för medarbetare

✔️ Erfarenheter från vårdgivare som digitaliserat patientresan i sin verksamhet


✔️ 3 råd vid implementering

bg (4)

Ladda ner handbok